Get Adobe Flash player

Paxton Access har spesialisert seg på systemer for adgangskontroll - systemer som gir trygghet og fleksibel kontroll over hvem som slipper inn en bygning og når. Systemene sikrer bygninger, ansatte og eiendeler. Fra en enkel dør til hundrevis av dører på tvers av flere adresser - vi har en løsning som passer dine behov.
Hvorfor adgangskontroll?
Med adgangskontroll kan du kontrollere hvem som har tilgang til bygningen.
Låser og nøkler tillater deg  også å sikre din bygning, men når nøkler er mistet eller stjålet, kan ulempene og utgifter til skifte av låser bli betydelige. Nøkler kan også bli kopiert, noe som utgjør en sikkerhetsrisiko.

Alle virksomheter har verdier som Instacasino trenger å beskyttes mot tyveri. Det handler dessuten om å beskytte ansatte og deres eiendom. Det er vanlig i bygninger som er sikret med låser og nøkler for dører å stå ulåst hele dagen. Dette gir mulighetrn for tyveri og hærverk.

Elektronisk adgangskontroll er den mest effektive og praktiske måten å sikre bygning og eiendeler. Et adgangskontrollsystem betyr at du aldri må endre en lås igjen. Adgangsenhet settes opp for tilgang til definerte dører, og er lett å sperre fra systemet hvis de er tapt, stjålet eller bare ikke returnert av noen som forlater bedriften.

Når et adgangskontrollsystem er installert, vil alle dører kontrollert av systemet automatisk låses når døren er lukket. Alle uten en PIN-kode eller adgangsenhet  kan ikke gå inn. Om nødvendig, kan dører settes til å låse opp i løpet av et angitt tidsrom.

Adgangskontroll kan også gi fleksibel kontroll over brukernes rettigheter. For eksempel kan alle ansatte få tilgang gjennom hoveddøren til en bygning, men tilgang til interne områder kan begrenses til dem som har et spesielt behov for å være der. Adgangen kan også være tidsbegrenset - kun gi tilgang til bestemte brukere på visse tider på dagen eller natten.