Get Adobe Flash player

LIFEPAK® CRPlus defibrillator
Fra den verdensledende aktøren innen medisinsk teknologi.

  • For brukere med minimal opplæring.
  • Enkel 1-2-3-trinns drift
  • Halvautomatiske og helautomatiske konfigureringer
  • Testet, fleksibel ADAPTIV?- bifaseteknologi
  • Unikt, kostnadseffektivt støtsystem
  • Lett og kompakt
  • Godt synlig tilstandsvisning
  • Trådløs dataoverførings og datalagringsteknologi
  • QUIK-PAK?-pacing-/defibrillerings-/EKGelektroder muliggjør rask og nøyaktig bruk

Medtronic har utformet LIFEPAK CR Plus automatiske utvendige defibrillator (AED) til bruk for den første personen på stedet ved plutselig hjertestans. Den er derfor utformet for brukere med minimal opplæring, og med den halvautomatiske CR Plus er det bare nødvendig å gå gjennom tre trinn for å gi et potensielt livreddende støt med defibrillatoren, mens det med den helautomatiske CR Plus bare er nødvendig med to trinn.

LIFEPAK CR Plus defibrillator bruker den nyeste ADAPTIV-bifaseteknologien, som justerer strømnivået automatisk etter hver enkelt persons behov. Apparatet kan gi høyere tilleggsstøt, på opptil 360 joule, hvis hjertet ikke reagerer på det første støtet. Dette kan forbedre sjansene for at defibrilleringen redder flere liv.

En intern datamaskin analyserer hjerterytmen, og gjør det mulig for personer uten medisinsk trening å gi potensielt livreddende behandling ved å trykke på en knapp. Det er et lett og kostnadseffektivt støtsystem som krever lite vedlikehold, og kan gi 20-30 fulle støt, i tillegg til at det er enkelt å lade det opp igjen. Tilstandsvisningen angir statusen for CHARGE-PAK?-batteriladeren, og bruker lettforståelige ikoner til å angi apparatets status.

QUIK-PAK pacing-/ defibrillerings-/ EKG- elektroder, med et unikt hendelsystem for å åpne pakken, gir rask tilgang til elektrodene, i tillegg til et meldingssystem med talemeldinger samt skriftlige og grafiske meldinger. Elektrodene er kompatible med alle apparater og kontakter som kan bruke QUIK-COMBO?-elektroder.

Apparatet kan lagre EKG-data for trådløs overføring via en infrarød IrDA-utgang til en datamaskin (PC). Denne metoden for lagring og overføring av data er den mest innovative ideen ved den nyeste AED-teknologien, og eliminerer behovet for datakort.

Brukervennlig, PC-basert programvare åpner for fullstendig og effektiv gjennomgang av både EKG- og hendelsesdata. Iinformasjon fra CR Plus kan lastes ned og lagres på det raske administrasjonssystemet LIFENET® DT eller CODE-STAT? Suite-systemet for medisinsk infomasjon.